Esperant l’aurora

«I always get up and make a cup of coffee while it is still dark –it must be dark- and then I drink the coffee and watch the light come... For me the ritual comprises my preparation to enter a space than I can only call nonsecular… Writers all devise ways to approach that place where they expect to make the contact, where they become the conduit, or where they engage in this mysterious process. For me, light is the signal in the transition. It’s not being in the light, it’s being there before it arrives.»

«Jo sempre m’aixeco I em faig una taceta de cafè mentre encara és fosc – ha de ser fosc- i llavors em bec el cafè i miro néixer la llum... Per mi el ritual compren la meva preparació per entrar en un espai que només puc anomenar fora de l’espai i del temps... Els escriptors inventem maneres d’aproximar-nos al lloc on esperem contactar, on esdevenim connexió, o on enganxar aquest procés misteriós. Per mi, la llum és signe de transició. No és ser a la llum, és ser-hi abans que arribi.»

«Yo siempre me levanto y me hago una tacita de café mientras aún es de noche- ha de ser de noche- y entonces me bebo el café y veo amanecer... Para mí el ritual comprende mi preparación para entrar en un espacio que sólo puedo llamar fuera del espacio y del tiempo... Los escritores inventan maneras de aproximarse a ese lugar donde esperan contactar, donde se convierten en conducto, que les sirva de enganche para este proceso misterioso. Para mí, la luz es signo de transición. No es estar en la luz, es estar
antes de que llegue. »

Toni Morrison
Writer's Desk - 1998 Calendar