Les pigues

«Aixecà l’esguard vers les estrelles,
i elles, encisades de tanta boniquesa,
van trontollar, i caure, una a una,
sobre la galta, on, amb enveja,
les he vistes ennegrir, una a una.»

(versió -a partir del castellà- de Josep Piera)

Poemes de l’orient d’Al-Andalus

Ibn al-Labbna de Dénia (mort 1113)